Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sedemera eller sedermera?

Sedemera eller sedermera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sedermera, det är alltså felaktigt att skriva sedemera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sedermera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sedemera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sedermera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sedermera": sedemera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Under den tiden uppfördes ett gilleshus för tyska köpmän, som sedemera byggdes om till Tyska kyrkan.

Nu rapporterar den franska radiokanalen RTL att en kvinna ska ha identifierats och sedemera gripits.

Släckningsarbetet utfördes av markpersonal och brandbilar, helikoptrar, och sedemera även av flygplan.

Begreppet livre d'artiste har sedemera dock kommit att användas synonymt med begreppet artists' books.

Projektmetoden, som är en form av den förra, har sedemera spridit sig till andra fält än utbildningen.