Ordräknaren/Vanliga stavfel/Matriel eller materiel?

Matriel eller materiel, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är materiel, det är alltså felaktigt att skriva matriel.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet materiel är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis matriel. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet materiel när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "materiel": matriel.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Inför färden tilldelades varje man fyra dagars ranson och uppmanades lämna kvar all överflödig matriel.

Detta hindrade inte danska örlogsfartyg att från Danmark förse de norska styrkorna med soldater och matriel.

Italien var ett av få länder som kunde sälja lämplig matriel och ett snabbt inköp av fyra jagare genomfördes.

Under andra världskriget producerade Volvo mycket militär matriel, men rustade samtidigt för tiden efter kriget.

Däremot måste de lämna kvar matriel som blev svenskt krigsbyte, fyra stora mörsare, 60 bomber och tre tunnor krut.