Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vårat eller vårt?

Vårat eller vårt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vårt, det är alltså felaktigt att skriva vårat.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet vårt, vilket är ett possessivt pronomen som indikerar ägande av någonting, skrivs på fel sätt med ett inbakat "a" (vårat) är ett relativt vanligt stavfel. En möjlig orsak till denna vanliga felstavning kan vara dialektalt, då det i talspråk är mycket vanligt att ordet vårt uttalas med ett inbakat "a".

Sammanfattning

Skriv en kommentar