Ordräknaren/Vanliga stavfel/Iniativ eller initiativ?

Iniativ eller initiativ, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är initiativ, det är alltså felaktigt att skriva iniativ, initativ eller intiativ.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet initiativ är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis iniativ, initativ eller intiativ. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet initiativ när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "initiativ":

  • intiativ
  • initativ
  • iniativ

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

På eget initativ tog sig översten därför in till Göteborg, för att försöka få tillgång till kanoner.

Det största partiet kommer att ta initativ till förhandlingar om att bilda en koalitionsregering.  .

Agenda har på eget initativ fått en exklusiv möjlighet att intervjua interimpresidenten Juan Guaidó.

ARSAD - är en konferens som startade 2007 i Barcelona, på initativ av Pilar Orero och Anna Matamala.

Samtidigt dokumenterade Lärka alltjämt både i skrift och med fotografi sin hembygd på eget initativ.