Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sannorlik eller sannolik?

Sannorlik eller sannolik, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sannolik, det är alltså felaktigt att skriva sannorlik.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sannolik är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sannorlik. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sannolik när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sannolik": sannorlik.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Fortsätter problemen även under söndagen, blir det en tungstyrd färd mot en sannorlik seger för Solberg.

Han menar att en datering till ungefär samma tid som Plinius den yngres ståthållarskap, 110–113, är sannorlik.

Om hon har varit inne i rullarna sedan 2016 så är det sannorlik så att hon har drabbats av långa ledtider i hela serien.

USA:s president Donald Trump varnade i en intervju med Reuters i april för att en ”stor, stor konflikt” med Nordkorea var sannorlik.

De första mätningarna för att klarlägga om kärnvapen fanns ombord på U 137 genomfördes och visade på sannorlik förekomst av uran-238.