Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bredden eller brädden?

Bredden eller brädden, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är brädden, det är alltså felaktigt att skriva bredden.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet brädden är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bredden. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet brädden när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "brädden": bredden.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: brädden
  • Felaktiga stavningar är: bredden
  • Se exempel på brädden i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Skeppen är därmed fyllda till bredden och lite till, vilket lett till att tusentals containrar aldrig kommer fram, rapporterar danska Ingeniøren.

Klippet fick en och en halv miljon visningar och 18 000 kommentarer på ungefär en vecka, och kommentarsfältet fylldes till bredden av uppmuntrande utrop.

Många föremål har innehållit en mindre bägare inuti för att verka fyllda till bredden fastän de inte var fulla, och som sådana kan de inte ha tjänat något praktiskt syfte.