Ordräknaren/Vanliga stavfel/Företeckning eller förteckning?

Företeckning eller förteckning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förteckning, det är alltså felaktigt att skriva företeckning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förteckning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis företeckning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förteckning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förteckning": företeckning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Landet har inte heller uppfyllt USA:s krav om att ge en fullständig företeckning över sitt kärnvapenprogram.

Dagen efter offentliggjordes en företeckning över efterlysta konspiratörer, där bland andra bröderna Wright nämndes.

Kyrkan omnämns i Catalogo di Cencio Camerario, en företeckning över Roms kyrkor sammanställd av Cencio Savelli år 1192 och bär där namnet sce.

Enligt en företeckning från 1888 över antal villor/egendomar och sommargäster fanns 1 280 villor/egendomar och 2 093 sommargäster i skärgården.

Kyrkan förekommer i Catalogo di Cencio Camerario, en företeckning över Roms kyrkor sammanställd av Cencio Savelli år 1192 och bär där namnet sco.