Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sjukdomm eller sjukdom?

Sjukdomm eller sjukdom, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sjukdom, det är alltså felaktigt att skriva sjukdomm.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sjukdom är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sjukdomm. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sjukdom när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sjukdom": sjukdomm.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I övrigt: Har Duchennes muskeldystrofi, en sjukdomm som gör att muskler bryts ner och ersätts av fett.

I samband med Edvard VI:s sista sjukdomm och död hade Maria fått en kallelse att infinna sig i London.

I Sverige har coronasmittade fått hantera sin sjukdomm hemma utan att vården har följt upp hur de mår.

Under ett befälsmöte på Laaland samma dag uteblev Vosbein, och angav sjukdomm som orsak till frånvaron.

Jod-Basedows sjukdomm beror på överkonsumtion av jod vilket leder till att sköldkörteln redan är mättad.