Ordräknaren/Vanliga stavfel/Giftemål eller giftermål?

Giftemål eller giftermål, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är giftermål, det är alltså felaktigt att skriva giftemål.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet giftermål är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis giftemål. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet giftermål när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "giftermål": giftemål.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Shanghai är den stad i Kina som har högst grad av giftemål mellan utländska och kinesiska medborgare.

Från 1802 och 100 år framåt ägdes huset av familjen Scharp och senare genom giftemål av familjen Skogman.

Kungen fattade dock tycke för Katarina, varpå hon såg det som sin plikt att acceptera hans anbud om giftemål.

Akihiko Kondo har dock fått flera gratulationer efter sitt giftemål och hoppas få andra att också söka lyckan.

Hennes giftemål med Peter kom att bli olyckligt, och innehöll lite kärlek både på det fysiska och mentala planet.