Ordräknaren/Vanliga stavfel/Villken eller vilken?

Villken eller vilken, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vilken, det är alltså felaktigt att skriva villken.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vilken är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis villken. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet vilken när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "vilken": villken.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det lägsta tryck som kan uppnås i ett system beror även på många andra saker än villken typ av pumpar.

Euromyntens nationella sida varierar beroende på villken nationell centralbank som har präglat mynten.

Således finns det även olika varianter på spinning, beroende på villken sorts fiber man ska tillverka.

Långsiktiga medicinska komplikationer kan också uppstå och beror på villken typ av ingrepp som gjorts.

Grundtanken var att lika arbete skulle ge lika lön oavsett inom villken bransch arbetet utfördes inom.