Ordräknaren/Vanliga stavfel/Mediespelare eller mediaspelare?

Mediespelare eller mediaspelare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är mediaspelare, det är alltså felaktigt att skriva mediespelare.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet mediaspelare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis mediespelare. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet mediaspelare när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "mediaspelare": mediespelare.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: mediaspelare
  • Felaktiga stavningar är: mediespelare

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Programmet följer med alla Cowons mediespelare.

PowerDVD är en mediespelare för datorn.