Ordräknaren/Vanliga stavfel/Altid eller alltid?

Altid eller alltid, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är alltid, det är alltså felaktigt att skriva altid.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet alltid är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis altid. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet alltid när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "alltid": altid.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han hade altid varit den som övergivit.

Men det var inte altid det tog avsedd skruv.

”Henrik är, och kommer altid att vara, en Ranger”.

Även om jag själv är emot niqab så kommer jag altid att försvara mänskliga rättigheter världen över.

Strävan är altid att kunna ge de närstående efterlängtade förklaringar och svar.