Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dommar eller domar?

Dommar eller domar, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är domar, det är alltså felaktigt att skriva dommar.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet domar är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dommar. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet domar när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "domar": dommar.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: domar
  • Felaktiga stavningar är: dommar
  • Se exempel på domar i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I Tyskland har flera uppmärksammade brott lett till gripanden och dommar tack vare övervakningsbilder.

Han efterfrågar händelseorienterade utredningar snarare än utredningar som fokuserar på fällande dommar.  .

En 38-årig man har dömts till åtta månaders fängelse, och nu står hundratals fler på tur att få sina dommar.

Att de sitter och är arroganta och hånler när de får sina dommar upplästa visar ju bara hur omänskliga de är.

Både mor och dotter i den uppmärksammade bordellhärvan överklagar nu sina dommar om bland annat grovt koppleri.