Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förådd eller förrådd?

Förådd eller förrådd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förrådd, det är alltså felaktigt att skriva förådd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förrådd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förådd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förrådd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förrådd": förådd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

”Jag är förkrossad, bruten, arg, förvirrad och känner mig förådd av sporten jag älskat och förlorat mig i.

Salih Muslim säger sig inte vara förådd, helt enkelt för att det inte funnits något löfte från västländer att skydda exempelvis Afrin.

Före sitt fängslande tillhörde Boethius den allra mäktigaste sfären av personer inom Romarriket men förlorade denna position efter att ha blivit förådd.

Spelet berättar historien om en icke-namngiven prins vars far anfaller en indisk stad som snabbt betvingas, inte minst för att stadens maharadja blir förådd av sin vesir.