Ordräknaren/Vanliga stavfel/Canadensisk eller kanadensisk?

Canadensisk eller kanadensisk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kanadensisk, det är alltså felaktigt att skriva canadensisk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kanadensisk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis canadensisk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kanadensisk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kanadensisk": canadensisk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Även en canadensisk diplomat i Kuba ska nyligen ha drabbats av liknande skador, uppger TT på fredagen.

Till mestadels är det mot muslimer, judar och svarta, visar nya siffror från en canadensisk myndighet.

Nordkorea har, mitt i det uppblossade ordkriget med omvärlden, frigett en livstidsdömd canadensisk pastor.

Tesla köper sin kobolt bland annat från en canadensisk gruvstad som heter just Cobalt (kobolt på engelska).

Kanadas premiärminister Justin Trudeau uppger att en canadensisk medborgare dödades och fyra andra skadades.