Ordräknaren/Vanliga stavfel/Länstyrelse eller länsstyrelse?

Länstyrelse eller länsstyrelse, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är länsstyrelse, det är alltså felaktigt att skriva länstyrelse.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet länsstyrelse är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis länstyrelse. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet länsstyrelse när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "länsstyrelse": länstyrelse.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det är varje länstyrelse som fattar beslut om hur många björnar som får fällas i licensjakten, och av de 501 djuren ska hela 200 skjutas i Jämtlands län.

Varje länstyrelse arbetar på många centrala myndig-.

Istället försöker de få polis och länstyrelse att utplåna den sista genuina stadsdelen i Malmö.