Ordräknaren/Vanliga stavfel/Traditonell eller traditionell?

Traditonell eller traditionell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är traditionell, det är alltså felaktigt att skriva traditonell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet traditionell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis traditonell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet traditionell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "traditionell": traditonell.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Flera forskare skiljer därför mellan klassisk älvdalska, traditonell älvdalska och modern älvdalska.

Någon traditonell öltillverkning finns inte i Grekland, men ett antal lokala bryggerier har grundats.

Denna typ av traditonell formation kallades skvadron och hade spanskt ursprung ("den spanska skolan").

Efter det samlas man och hälsar på släktingar där det serveras traditonell mat som till exempel samosa.

Arbetet under vattnet innebar att principerna för traditonell landbaserad arkeologi inte alltid gällde.