Ordräknaren/Vanliga stavfel/Istort eller i stort?

Istort eller i stort, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i stort, det är alltså felaktigt att skriva istort.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet i stort är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis istort. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet i stort när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "i stort": istort.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: i stort
  • Felaktiga stavningar är: istort