Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ballet eller balett?

Ballet eller balett, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är balett, det är alltså felaktigt att skriva ballet eller ballett.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet balett är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ballet eller ballett. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet balett när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "balett":

  • ballett
  • ballet

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hon har också regisserat flera uppsättningar, däribland ”La bohème”, på Det kongelige teater som är nationalscen för opera men också för teater, ballett och orkester.

Varje år uppför den en Grand Show på Reginateatern tillsammans med sin ballet.Nationens andra storband Attraktionsorkestern med sin showdansgrupp Attrapperna har varit verksam sedan 1978.