Ordräknaren/Vanliga stavfel/Med desamma eller med detsamma?

Med desamma eller med detsamma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är med detsamma, det är alltså felaktigt att skriva med desamma, med de samma eller med det samma.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet med detsamma är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis med desamma, med de samma eller med det samma. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet med detsamma när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "med detsamma":

  • med det samma
  • med de samma
  • med desamma

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: med detsamma
  • Felaktiga stavningar är: med desamma, med de samma, med det samma
  • Hitta synonymer till med detsamma

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Cypern kräver med desamma samma avtal som Turkiet fick.

Mediebolag och tidningar borde göra upp med sina falska nyheter med desamma!

Blir det en mycket komplicerad situation kan det bli så att du inser att det går åt skogen med desamma.

Konsekvenserna visar sig inte med desamma.

Apple vägrade med desamma att göra upp eftersom det skulle vara desamma som att erkänna att man gjort något fel.