Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konsentrera eller koncentrera?

Konsentrera eller koncentrera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är koncentrera, det är alltså felaktigt att skriva konsentrera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet koncentrera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konsentrera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet koncentrera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "koncentrera": konsentrera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vi måste konsentrera oss på oss själva och utveckla det vi behöver och bygga vidare på det vi gjorde bra.”.

Efter att ha återvänt från England gjorde Monroe ett 18-månaders uppehåll för att konsentrera sig på familjelivet.

Jag tror inte att man skulle kunna konsentrera sig om du och jag gick till arbetet med bar mage, svarar Bjarne Kyneb.

Postdoktorsforskare kan denne konsentrera sig nästan enbart på forskning, vilket universitetslärare mycket sällan kan.

Syftet med priset är att befria mottagarna från finansiella bekymmer så att de kan konsentrera sig på kompositionsarbetet.