Ordräknaren/Vanliga stavfel/Definera eller definiera?

Definera eller definiera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är definiera, det är alltså felaktigt att skriva definera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet definiera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis definera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet definiera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "definiera": definera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

För att entydigt kunna definera tillståndet hos ett system krävs inte att alla tillståndsstorheter är kända.

Under vårens valrörelse lovade Emmanuel Macron att definera rollen för landets första dam, ”la première dame”.

Anthony Carew från About.com skrev att Bleach var ett av de album som skulle komma att definera hela 1990-talet.

Polens migrationsverk vill inte definera om de ukrainska migranterna är flyktingar eller arbetskraftsinvandrare.

I Stockholm är det Stadsmuseet som ansvarar för att lokalisera och definera bebyggelsens kulturhistoriska värden.