Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kompliserat eller komplicerat?

Kompliserat eller komplicerat?, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är komplicerat med c, det är alltså felaktigt att skriva kompliserat med s.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet komplicerat skrivs på fel sätt med ett s istället för c som kompliserat är ett stavfel som man stöter på med jämna mellanrum, framför allt i diverse kommentarsfält på internet.

En trolig orsak till stavfelet är att ordet komplicerat när det uttalas faktiskt låter som att det uttalas med ett s istället för c, vilket då lätt kan få en att tro att det då även stavas med s som kompliserat - även fast så inte är fallet. Stavfelet skulle därför kunna ha rent talspråkliga orsaker.

Sammanfattning

Skriv en kommentar