Ordräknaren/Vanliga stavfel/Steriod eller steroid?

Steriod eller steroid, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är steroid, det är alltså felaktigt att skriva steriod.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet steroid är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis steriod. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet steroid när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "steroid": steriod.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: steroid
  • Felaktiga stavningar är: steriod
  • Se exempel på steroid i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

2016 blev ryskan fråntagen sitt OS-brons från spelen i Peking 2008 efter att omtester visat på spår av en anabol steriod.