Ordräknaren/Vanliga stavfel/Grup eller grupp?

Grup eller grupp, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är grupp, det är alltså felaktigt att skriva grup.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet grupp är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis grup. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet grupp när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "grupp": grup.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En man som attackerat en grup soldater med kniv i Belgiens huvudstad Bryssel har skjutits till döds.

Ett relaterat begrepp är karantän, som påverkar en mindre grup människor som riskerar sprida smitta.

Generellt genom åren så är Sverige väldigt bra på att komma ihop som grup och spela ett bra lagspel.

Afghanistans största etniska grup är pashtunerna som omfattar närmare hälften av landets befolkning.

Med undantag av en population i nordvästra USA utgör alla andra pumor i Nordamerika en homogen grup.