Ordräknaren/Vanliga stavfel/Experimentiell eller experimentell?

Experimentiell eller experimentell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är experimentell, det är alltså felaktigt att skriva experimentiell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet experimentell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis experimentiell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet experimentell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "experimentell": experimentiell.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Därför beskrivs pjäsen ofta som oavslutad, möjligen skriven av flera personer, och/eller experimentiell.

Som framgår nedan har strängteori däremot ännu inte fått experimentiell bekräftelse vid "högre upplösning".

Albumet är inspirerat av en rad olika musikaliska genrer, bland annat hiphop, experimentiell musik och dansmusik.

Men föräldrarna vägrar, och vill i stället söka experimentiell behandling i USA.Nu får familjen stöd från oväntat håll.

Fastställande av korrelationen mellan avstånd och rödförskjutning är ett viktigt problem i experimentiell fysisk kosmologi.