Ordräknaren/Vanliga stavfel/Brottom eller bråttom?

Brottom eller bråttom, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bråttom, det är alltså felaktigt att skriva brottom.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet brottom är ett ord som man stundvis stöter på som felstavat i form av att å:et har bytts ut mot ett o och bildat brottom. Det är framför allt vanligt förekommande om man t.ex. kollar i dylika kommentarsfält på olika internetfora, och är givetvis en felaktig stavning. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det dialektala, då å:et i somliga dialekter uttalas mer mot o-hållet (ibland även åt u-hållet).

Sammanfattning

Skriv en kommentar