Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kunnde eller kunde?

Kunnde eller kunde, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kunde, det är alltså felaktigt att skriva kunnde.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kunde är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kunnde. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kunde när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kunde": kunnde.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

För ungefär fem år sedan var det så oförorenat i luften att man inte kunnde se himlen i vissa områden.

Det besked jag har fått är att hon inte behövdes läggas in, hon kunnde sys och sen återgå till hemmet.

Wood, som genom sina noggranna mätningar under 1903 kunnde visa att det var frågan som två olika berg.

Vid valet 17 maj 2020 kunnde han förbli vid makten i samarbete och stöd av åtta partier och allianser.

Varför skulle det hända just oss och varför just nu när vi kunnde fått många sköna år som pensionärer!