Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förekomer eller förekommer?

Förekomer eller förekommer, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förekommer, det är alltså felaktigt att skriva förekomer.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förekommer är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förekomer. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förekommer när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förekommer": förekomer.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I den lågalpina regionens nedre delar förekomer ängar med örter och gräs och ibland olika videarter.

Det förekomer också ett gällt jayer-jayer-läte som tilltar i hastighet när fågeln blir mer uppjagad.

Svalstararna har en australasiatisk utbredning, där merparten förekomer i Australien och Nya Guinea.

Tidigare jagades olika arter av mullvadsdjur för pälsens skull men sådan jakt förekomer inte längre.

Mindre kolonier förekomer längre norrut utmed Oregons, Washingtons och British Columbias kustlinjer.