Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sådeles eller således?

Sådeles eller således, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är således, det är alltså felaktigt att skriva sådeles.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet således är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sådeles. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet således när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "således": sådeles.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han säger sig också ha fått en fullständig redogörelse för innehållet, och nöjer sig sådeles med det.

Vissa år har han inte ens haft en motståndare i valet och sådeles vunnit med 100 procent av rösterna.

Innehållet i miljöminister Skogs kommentar i natt, efter mötet, innehöll sådeles inga överraskningar:.

Det är sådeles bara en själv som kan prioritera huruvida man är till freds med det man har eller inte.

Österrikaren Arthur Seyss-Inquart utnämndes till ny utrikesminister och sidsteppade sådeles Ribbentrop.