Ordräknaren/Vanliga stavfel/Gammelmodig eller gammalmodig?

Gammelmodig eller gammalmodig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är gammalmodig med a, det är alltså felaktigt att skriva gammelmodig med e.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet gammalmodig är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat i form av att ett a har tagits bort och ett e har stoppats in för att bilda den felaktiga stavningen gammelmodig. Just denna felstavning är inte ovanlig att enbart stöta på i kommentarsfält på internet, utan även i relativt officiella sammanhang. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då gammalmodig ibland uttalas på ett sätt att det lätt kan misstolkas att ordet skall stavas med ett e istället för ett a.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Är jag gammelmodig? Säg det till mig i så fall!

Debatten om damfotboll känns verkligen ålderstigen och gammelmodig.

Är socialdemokratin gammelmodig är en fråga som ligger på mångas läppar just nu.

Daniel, var inte så gammelmodig nu, säger mina tidigare elever.

Fortsatt gammelmodig leverans av skolfoton, här är föräldrarna börjar tröttna.