Ordräknaren/Vanliga stavfel/Översvämmning eller översvämning?

Översvämmning eller översvämning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är översvämning, det är alltså felaktigt att skriva översvämmning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet översvämning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis översvämmning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet översvämning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "översvämning": översvämmning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I Sverige har MSB pekat ut tio områden där risk för översvämmning, ras, skred och erosion är som störst.

Polis och brandkår befarar att en översvämmning kan ha skadat hägnen så att lejon och tigrar kan ta sig ut.

Flera skolsalar är fuktskadade efter en översvämmning som skedde på Vammarskolan i Valdemarsvik, natten till måndag.

Efter skyfallet i Älghult under lördagen var det många privatpersoner som drabbades av översvämmning i sina bostäder.

I samband med kraftigt regn i trakterna kring Trosa på onsdagseftermiddagen har det kommit flera larm om översvämmning.