Ordräknaren/Vanliga stavfel/Korekt eller korrekt?

Korekt eller korrekt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är korrekt, det är alltså felaktigt att skriva korekt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet korrekt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis korekt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet korrekt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "korrekt": korekt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Deltagarna bedöms efter tre olika kriterier, koreografi, hur korekt de spelar samt deras ”luftighet”.

Vi arbetar bara lite med benämningarna för att se till att allt blir korekt, säger Johnson inför mötet.

Enligt Thedéen är det närmast omöjligt för till exempel konsumenter att korekt värdera kryptotillgångar.

Vi agerade direkt och jag tycker att vi har hanterat händelsen på ett korekt sätt, säger Andreas Jansson.

Men det här gick fortare än planerat och det är ingen som har förutsett det på ett korekt sätt, säger han.