Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tuberkolos eller tuberkulos?

Tuberkolos eller tuberkulos, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tuberkulos, det är alltså felaktigt att skriva tuberkolos.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tuberkulos är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tuberkolos. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tuberkulos när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tuberkulos": tuberkolos.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Bakterien kan även orsaka hjärnhinneinflammation och miliartuberkulos, det vill säga tuberkolos i blodet.

Då Joe Hill var runt 12 år gammal drabbades han av en sorts tuberkolos som satte sig i hud och knogleder.

Mycobacterium tuberculosis complex innefattar arter som kan orsaka tuberkolos hos människor och djur såsom M.

I Sverige genomförs inte vaccination rutinmässigt mot tuberkolos och har inte gjort sedan mitten på 1970-talet.

Cirka 10 miljoner människor utvecklar aktiv tuberkolos och cirka 1,7 miljoner människor dör av sjukdomen varje år.