Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kolission eller kollision?

Kolission eller kollision, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kollision, det är alltså felaktigt att skriva kolission eller kollission.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kollision är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kolission eller kollission. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kollision när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "kollision":

  • kollission
  • kolission

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Därtill kommer att vänster- och högersvängande fordon ökar risken för eventuell kollission med en cyklist.

Två bilar hamnade i diket efter en kolission, och två personer från den ena bilen fick föras till sjukhus.

Denna kolission förefaller ha bildat en nebulosa, som har observerats i det spektrumets optiska våglängder.

Larmet kom klockan 09.49 på torsdagsförmiddagen om kolission i en korsning på riksväg 50 i höjd med Vreten.

Skulle de tagit isbergsvarningar från andra fartyg på allvar hade man troligen kunnat avvärja en kollission.