Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kallori eller kalori?

Kallori eller kalori, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kalori, det är alltså felaktigt att skriva kallori.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kalori är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kallori. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kalori när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kalori": kallori.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En kallori är alltid en kallori, som man brukar säga.

Efter det har Mia inte räknat en kallori.

Varje bränd kallori ger dig sju guldpengar i appen.

Du kommer att behöva alla kallorier du kan få i dig.

Joule har ersatt de äldre energimåtten kallori respektive erg.