Ordräknaren/Vanliga stavfel/Universitetetet eller universitetet?

Universitetetet eller universitetet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är universitetet, det är alltså felaktigt att skriva universitetetet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet universitetet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis universitetetet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet universitetet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "universitetet": universitetetet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Från och med den 8 november räknar universitetetet med att utbildningen i huvudsak sker på campus igen.

Jon Aars är verksam vid universitetetet i Tromsö och är en av medlemmarna i Polar Bear Specialist Group.

Bundy drabbades av en depression på grund av separationen, hoppade av universitetetet och reste österut.

Det är ett samarbete mellan Örebro universitet och professor Maike Schindler vid universitetetet i Köln.

Till universitetetet kom studenter från hela Brittiska Östafrika: Uganda, Kenya, Tanganyika och Zanzibar.