Ordräknaren/Vanliga stavfel/Publisera eller publicera?

Publisera eller publicera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är publicera, det är alltså felaktigt att skriva publisera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet publicera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis publisera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet publicera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "publicera": publisera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Adlersparres Tidskrift för hemmet blev ett viktigt forum för Kerfstedt att publisera sina noveller i.

Det planerades att Vivendis dotterbolag Sierra Entertainment skulle publisera spelet i slutet av 2007.

De anklagades också för att uppmuntra dekadens genom att publisera bilder från festen i sociala medier.

Under dess 30 år som framgångsrik serietidning kom man att publisera ett antal debuterande serieskapare.

Ambassaden uppmanar också tidningen att publisera Kinas officiella svar.Egentligen är jag inte förvånad.