Ordräknaren/Vanliga stavfel/Immitera eller imitera?

Immitera eller imitera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är imitera, det är alltså felaktigt att skriva immitera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet imitera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis immitera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet imitera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "imitera": immitera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Uppväxande individer har flera olika förebilder de kan välja mellan, och behöver inte immitera sina föräldrar.

Den härmande bläckfisken är den enda kända vattenlevande arten som kan immitera en mängd olika havsdjurs beteenden.

Annars så kan man till exempel ta på sig en regnjacka och långa tights och immitera 30 grader, även om det bara är till exempel 20 ute.

Taltrastar kan immitera bland annat ljud från föremål tillverkade av människor, som telefoner, och taltrasten upprepar också läten från fåglar i fångenskap.

När slottet på 1890-talet skulle omputsas försökte man genom andra pigment immitera järnvitriolen och slottet fick en mer rödbrun puts och sandstenen samt sandstensskulpurerna skrapades ren från färg.