Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konkurera eller konkurrera?

Konkurera eller konkurrera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konkurrera, det är alltså felaktigt att skriva konkurera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konkurrera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konkurera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konkurrera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konkurrera": konkurera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag var ju väldigt nära en seger på Vasaloppet och jag gillar att konkurera, det är bara att erkänna.

Den kan skjuta många snabbväxande skott, och har ett rotsystem som är bra på att konkurera om näring.

Skulle den få fäste i Sverige riskerar den att skapa obalans i ekosystem och konkurera ut andra arter.

Där har massproducerade villamattor i behov av renovering och utan centrum kanske svårare att konkurera.

Det höga priset stabiliserades under 1980-talet, trots att Indonesien började konkurera som vaniljexportör.