Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konferans eller konferens?

Konferans eller konferens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konferens utan a, det är alltså felaktigt att skriva konferans.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet konferens felstavas och skrivs som konferans är en relativt vanligt förekommande företeelse, och har sin grund i hur ordet uttalas - eller snarare hur ordet kan uttalas, rent talspråkligt sett.

Den avslutande stavelsen av ordet konferens kan uttalas på två sätt; antingen så som ordet ser ut [-ens], eller som [-angs]. Det är detta andra uttalssätt som har gett upphov till felstavningen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Igår och idag är det nationell konferans i finansiell samordning (FINSAM).

Det är en mysig konferans anläggning som har naturen nära inpå.

Vi erbjuder heldags konferanser med kaffe och smörgås, lunch, frukt och mineralvatten.

Den 18 september är det dags för Dagens Industris konferans "Strategisk HR".

På tredje våningen kommer vi att ha en konferans lokal som kan ta emot sällskap upp till 50 personer.