Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konferans eller konferens?

Konferans eller konferens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konferens utan a, det är alltså felaktigt att skriva konferans.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet konferens felstavas och skrivs som konferans är en relativt vanligt förekommande företeelse, och har sin grund i hur ordet uttalas - eller snarare hur ordet kan uttalas, rent talspråkligt sett.

Den avslutande stavelsen av ordet konferens kan uttalas på två sätt; antingen så som ordet ser ut [-ens], eller som [-angs]. Det är detta andra uttalssätt som har gett upphov till felstavningen.

Sammanfattning

Skriv en kommentar