Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vädersträck eller väderstreck?

Vädersträck eller väderstreck, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är väderstreck, det är alltså felaktigt att skriva vädersträck.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet väderstreck är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vädersträck. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet väderstreck när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "väderstreck": vädersträck.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hans organiska, till vädersträck och terräng väl anpassade, stadsplaner fick internationell berömmelse.

Klockvåningen har dubbla spetsbågiga ljudöppningar i alla vädersträck, med rödmålade ljudluckor av trä.

Begreppet aspekt syftar inom fysisk geografi främst på det vädersträck som bergssluttningarna vetter emot.

I överdelen av tornet finns dubbla rektangulära vitmålade (samma färg som tornet i övrigt) ljudluckor i alla vädersträck.

I stjärnhusen betjänar varje trapphus tre lägenheter (ofta två rum och kök) som alla har ljusinsläpp från tre olika vädersträck.