Ordräknaren/Vanliga stavfel/Överrenskommelse eller överenskommelse?

Överrenskommelse eller överenskommelse, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är överenskommelse, det är alltså felaktigt att skriva överrenskommelse.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet överenskommelse är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis överrenskommelse. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet överenskommelse när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "överenskommelse": överrenskommelse.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Om den inte resulterar i en överrenskommelse är det fritt fram för de anställda att lägga ned arbetet.

Det är så avtalen ser ut, det är ingen speciell överrenskommelse i det här fallet, säger Jonas Walker.

Och utan ett toppmöte kan det heller inte bli någon bilateral överrenskommelse om Nordkoreas kärnvapen.

Resultatet säger att parternas överrenskommelse håller, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Villkoren föreslogs av den ena eller andra parten och stadfästes sedan i en ömsesidig överrenskommelse.