Ordräknaren/Vanliga stavfel/Värkligen eller verkligen?

Värkligen eller verkligen, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är verkligen, det är alltså felaktigt att skriva värkligen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet verkligen är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis värkligen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet verkligen när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "verkligen": värkligen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det är emellertid tveksamt om dessa händelser värkligen inträffade eller är efterhandskonstruktioner.

I dag kändes det värkligen inte bra i kroppen och jag behövde ändra något i skallen och bara köra på.

Hon ville "nå de få som värkligen vill lära sig, snarare än de många som kommer för att underhållas".

Vi kommer värkligen att lägga in en växel till nu, säger guardstjärnan Elin Eldebrink till SVT Sport.

Det är klart att det känns tufft att lämna min tjänst och jag uppskattar värkligen Karlskrona kommun.