Ordräknaren/Vanliga stavfel/Iallafall eller i alla fall?

Iallafall eller i alla fall, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i alla fall, det är alltså felaktigt att skriva iallafall.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet i alla fall är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis iallafall. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet i alla fall när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "i alla fall": iallafall.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men iallafall enligt de svenska valobservatörerna så finns det inget som tyder på att han har rätt.

Men jag vet iallafall att jag inte skulle lämna Korea, om det så innebär att jag kommer att dö här.

Men deras närbutik har börjat köra ut varor, så de kan iallafall få hjälp med att handla, säger hon.

Morgonrock och mobil var det enda Karin fick med sig men hon kom iallafall undan med livet i behåll.

Hon var egentligen helt uträknad, iallafall av mig, i vintras och när hon gick in i den här säsongen.