Ordräknaren/Vanliga stavfel/Andledning eller anledning?

Andledning eller anledning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är anledning, det är alltså felaktigt att skriva andledning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet anledning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis andledning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet anledning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "anledning": andledning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De hatade honom av någon andledning.

Det finns ingen andledning att be om ursäkt.

Det finns inte längre någon andledning att vara rädd.

Detta med andledning av de många fall av coronavirus i delstaten, skriver Reuters.

Läkemedelsverket ser dock ingen andledning att ändra rekommendationerna gällande Astra Zenecas vaccin.