Ordräknaren/Vanliga stavfel/Omständig eller omständlig?

Omständig eller omständlig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är omständlig, det är alltså felaktigt att skriva omständig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet omständlig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis omständig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet omständlig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "omständlig": omständig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Bågljus som vanlig belysningskälla var dyr och omständig eftersom kolstavarna förbrukades krävdes kontinuerlig efterjustering.

Bågljus som vanlig belysningskälla var dyr och omständig, eftersom kolstavarna förbrukades krävdes kontinuerlig efterjustering.

Med det ökande antalet kometupptäckter blev den gamla namngivningsprocessen alltför omständig och 1994 lanserade Internationella astronomiska unionen ett nytt system för att benämna kometer.