Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dömma eller döma?

Dömma eller döma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är döma med endast ett m, det är alltså felaktigt att skriva dömma med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet döma är ett ord som är väldigt vanligt att det blir felstavat när det skrivs. Den allra vanligaste felstavningen är att man lägger in ett extra m i mitten och skriver dömma, men detta är givetvis helt felaktigt. Orsaken till varför ordet ofta stavas fel ligger i hur ordet uttalas, att det uttalas på samma sätt som t.ex. glömma eller tömma. Men detta är inte det ursprungliga uttalet, utan ordet har en gång i tiden uttalats "dööma". Detta har sedan med tiden gått åt att uttalas som om ordet skulle innefatta två m, fast stavningen har inte ändrats.

Sammanfattning

Skriv en kommentar