Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dömma eller döma?

Dömma eller döma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är döma med endast ett m, det är alltså felaktigt att skriva dömma med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet döma är ett ord som är väldigt vanligt att det blir felstavat när det skrivs. Den allra vanligaste felstavningen är att man lägger in ett extra m i mitten och skriver dömma, men detta är givetvis helt felaktigt. Orsaken till varför ordet ofta stavas fel ligger i hur ordet uttalas, att det uttalas på samma sätt som t.ex. glömma eller tömma. Men detta är inte det ursprungliga uttalet, utan ordet har en gång i tiden uttalats "dööma". Detta har sedan med tiden gått åt att uttalas som om ordet skulle innefatta två m, fast stavningen har inte ändrats.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sluta dömma dig själv och jämföra dig med andra, det är inte nyttigt alls.

Man skall inte dömma hunden efter håren.

Svårt att dömma för mord när man inte kunnat fastställa dödsorsaken.

Dömda domaren fortsätter att dömma enligt Expressen.

Många är snabba på å dömma andra människor, det här är till dem!