Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rådit eller rått?

Rådit eller rått, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rått med två t, det är alltså felaktigt att skriva rådit med d och ett t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rått är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis rådit. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet rått när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "rått": rådit.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: rått
  • Felaktiga stavningar är: rådit
  • Se exempel på rått i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Därefter har mer eller mindre kaos rådit i Libyen.

Under sommaren har det rådit vaccinbrist på Gotland.

En vecka har gått sedan proteserna i Iran bröt ut och det har rådit en nästan fem dagars lång tystnad från landet.

Det är nu tillåtet att grilla i nästan alla län, och allt fler upplöser nu de starka eldningsförbud som rådit.

Det nationella nödläget som rådit i 11 dagar förlängdes i dag till och med 12 april.