Ordräknaren/Vanliga stavfel/Infomation eller information?

Infomation eller information, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är information, det är alltså felaktigt att skriva infomation eller infromation.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet information är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis infomation eller infromation. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet information när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "information":

  • infromation
  • infomation

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Flödet av infomation går åt ett håll, från nukleotid-sekvens i DNA till aminosyra-sekvens i protein.

Samtidigt kommer nya avslöjanden om hur företaget delat med sig av användares personliga infromation.

Personer som behöver hjälp måste få infromation om vart de kan vända sig och även få rätt behandling.

I övrigt har vi ingen ytterligare infomation att lämna, säger Catharina Österman, på UD:s pressjour.

Enligt BBC slutar nu polisen i Manchester som utreder dådet att dela med sig av infomation till USA.